Υποστήριξη

Συνεχείς αναβαθμίσεις και ομάδα υποστήριξης

Το easymed αναβαθμίζεται από εμάς κατά μέσο όρο μία φορά το μήνα. Ο λόγος που είναι κρίσιμο αυτό είναι η δυναμικότητα του συστήματος της ίδιας της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Για παράδειγμα, το 2014 μόνο, εισήχθησαν στο σύστημα της Η/Σ σημαντικές αλλαγές όπως για παράδειγμα τα Θεραπευτικά Πρωτόκολλα και τα όρια συνταγογράφησης του Ιατρού. Η εφαρμογή μας δεν θα μπορούσε να μην εξελίσσεται μαζί με την Η/Σ. Τυπικά, κάθε αλλαγή που γίνεται στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ συνοδεύεται από εμάς με βελτιωτική έκδοση.

Η υποστήριξή μας ωστόσο δεν σταματά εκεί. Κάθε νόμιμος χρήστης της εφαρμογής έχει πρόσβαση στο Help Desk μέσω e-mail και τηλεφώνου. Η ομάδα υποστήριξης συνεργάζεται με τον ιατρό ώστε να του παρέχει άμεσα την πρώτη βοήθεια σε διαδικασίες που αφορούν την εφαρμογή ή την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση γενικότερα. Σε πολλές περιπτώσεις, κρίνεται απαραίτητη η απομακρυσμένη σύνδεση με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του ιατρού ώστε να μπορεί η ομάδα να διακρίνει την ακριβή κατάσταση που αντιμετωπίζεται.

Η συνεργασία της ομάδας υποστήριξης με την ομάδα ανάπτυξης της εφαρμογής είναι άμεση και όταν κρίνεται απαραίτητο, η βοήθεια που παρέχεται στον τελικό χρήστη είναι η άμεση έκδοση βελτιωτικής έκδοσης της εφαρμογής! Τόσο άμεσα!