Το Easymed

Το easymed είναι λογισμικό για την βελτίωση της χρήσης της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και της διαδικτυακής υποβολής των Δηλώσεων Αναλυτικών Παραστατικών Υγείας ΔΑΠΥ (e-ΔΑΠΥ) Ανοιχτής Περίθαλψης. Με τη λειτουργικότητά του ελαχιστοποιεί τον χρόνο της συνταγογράφησης διευκολύνοντας σημαντικά την εργασία του γιατρού.

Το easymed δεν αντικαθιστά την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, αλλά βελτιώνει σημαντικά τις υπάρχουσες λειτουργίες της Η/Σ καθώς και του e-ΔΑΠΥ.